Hasło ozakresie badań

BADANIA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OPAKOWAŃ

Akredytowane laboratorium badawcze „STRZEGOWA” Ostrzeszów wykonuje badania czystości mikrobiologicznej różnych opakowań w zakresie:

  1. Ogólna liczba drobnoustrojów w 30 ˚C
  2. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
  3. Liczba drożdży i pleśni
  4. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
  5. Liczba Staphylococcus aureus, wg metodyki PZH ZHK:2007
  6. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych
  7. Wykrywanie Candida albicans
  8. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa

Czystość mikrobiologiczna opakowania jest jednym z kluczowych elementów produktu wysokiej jakości. Bardzo istotne jest badanie wykonane pod tym kątem z jednej ważnej przyczyny – opakowanie ma stały kontakt z wyrobem. Jeśli będzie skażone, niepożądane drobnoustroje przenikną również do danego produktu, czyniąc go niezdatnym do użytku.

O konieczności badań opakowań, mówią między innymi zasady zawarte w systemie  Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Założenia tego systemu dla branży kosmetycznej zawarte są w normie ISO 22716 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r.

Szczególny nacisk na badania czystości mikrobiologicznej opakowań kładzie się również w branży farmaceutycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143) i spożywczej (Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.).

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA" w Ostrzeszowie
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski