Hasło ozakresie badań

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW

Profesjonalne badania surowców i produktów gotowych

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków jest niezbędnym procesem do wykonania, za każdym razem przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Głównym celem jest pełna ochrona konsumentów.

W myśl Ustawy o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473), Dyrektywą Kosmetyczną (76/768/EEC) z dn. 27 lipca 1976 r. oraz Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 229, poz. 2275) każdy kosmetyk wprowadzony na rynek Unii Europejskiej musi posiadać ocenę bezpieczeństwa, która przeprowadzana jest zarówno dla surowców, jak i dla gotowego produktu.

Ocena bezpieczeństwa gotowego produktu składa się z kilku składowych:

  • oceny zgodności składu produktu z przepisami prawa,
  • oceny toksykologicznej składników,
  • oceny ekspozycji, zwanej oceną narażenia,
  • oceny ryzyka dla składników,
  • oceny wyników badań gotowego produktu,
  • przygotowania raportu z oceny bezpieczeństwa badanego produktu.

Ponadto każdy produkt musi mieć wyznaczoną osobę odpowiedzialną. Może być to osoba prawna bądź fizyczna – producent, dystrybutor lub importer. Jeśli dany wyrób zostanie wprowadzony do obiegu bez wcześniejszych badań nad oceną bezpieczeństwa kosmetyków, wyżej wymienione podmioty biorą pełną odpowiedzialność w przypadku wywołania poważnych skutków ubocznych przez ich produkt.

Z kolei każdy Safety Assessor jest w pełni odpowiedzialny za przeprowadzane badania i wystawione raporty. Musi więc posiadać duże doświadczenie i odpowiednio obszerną wiedzę z dziedziny m.in. fizjologii, kosmetologii, chemii, a nawet prawa, by wszystkie zaświadczenia były zgodne z prawdą, a zarejestrowane kosmetyki w pełni bezpieczne.

Do wykonania badań niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów dotyczących wyrobu.
Po podpisaniu zlecenia Laboratorium specyfikuje listę niezbędnych dokumentów.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA" w Ostrzeszowie
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski