Hasło ozakresie badań

REJESTRACJA KOSMETYKÓW

Prowadzimy rejestrację kosmetyków dla naszych Zleceniodawców poprzez:

  1. Zgłoszenie przedsiębiorcy do bazy ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej)
  2. Zgłoszenie produktów kosmetycznych do Komisji Europejskiej drogą elektroniczną, za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
  3. Uzyskanie potwierdzenia o zgłoszeniu produktu do Komisji Europejskiej.

Pierwszym z podstawowych wymogów dopuszczenia produktu do obrotu, jest jego jednoznaczna kwalifikacja i zgodność z ogólno przyjętą definicją kosmetyku (Rozp. 1223/2009, Art. 2, pkt 1b), która brzmi:

„Produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu
z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.”

Kolejną istotną kwestią jest skompletowanie dokumentacji PIF (Product Information File), której najważniejszym elementem jest raport z oceny bezpieczeństwa kosmetyków, ustalenie tzw. osoby odpowiedzialnej, opis procesu produkcji zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania, oraz odpowiednie opisanie i oznakowanie produktu, dające konsumentowi pełną wiedzę i świadomą możliwość wyboru.

Należy pamiętać, że opis kosmetyku, który gwarantuje konkretne rezultaty po jego użyciu, musi być poświadczony i udokumentowany odpowiednimi badaniami fizykochemicznymi, aplikacyjnymi, dermatologicznymi i mikrobiologicznymi, które są w stanie to poświadczyć. Opisywanie działania produktu, które nie jest zgodne z rzeczywistością, jest prawnie zabronione.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA" w Ostrzeszowie
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski