Hasło ozakresie badań

LABORATORIUM KOSMETYCZNE „STRZEGOWA”

Weryfikacja składników INCI

Laboratorium kosmetyczne „Strzegowa” dokonuje analizy składników zastosowanych w recepturze produktu kosmetycznego, czyli tzw. weryfikację receptur ramowych – „frame formulation” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).

Skład każdego produktu kosmetycznego musi być, według prawa Uni Europejskiej, zadeklarowany w nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Deklaracja ta musi znajdować się na opakowaniu produktu lub na ulotce dołączonej do kosmetyku, gdy opakowanie jest za małe. Wtedy jednak wymagane jest oznakowanie opakowania symbolem tzw. ręki na książce.

Kolejność wymienionych składników nigdy nie może być przypadkowa. Regułą jest porządek malejący, czyli na początku listy zawsze znajdują się składniki, których w danym produkcie jest najwięcej. Wyjątek stanowią ingredienty o stężeniu równym bądź mniejszym niż 1%. Mogą być one wymienione w dowolnej kolejności, jednak zawsze po składnikach, których stężenie jest większe niż 1%.

Drugi wyjątek stanowią aromaty lub zapachy, które nie muszą być szczegółowo opisane. Najczęściej pojawiają się pod nazwą „aroma” lub „parfum”.

Substancje chemiczne zapisywane są w języku angielskim, natomiast substancje roślinne lub pochodzenia zwierzęcego w języku łacińskim. Ma to ułatwić rozpoznanie poszczególnych składników bez względu na kraj, w którym kosmetyk został wyprodukowany.

Weryfikacja przeprowadzana w naszym laboratorium kosmetycznym dotyczy zarówno samych składników zastosowanych w formulacji, jak również dozwolonych zakresów stężeń i przeprowadzana jest w oparciu o przedłożony skład produktu kosmetycznego.

Dzięki współpracy z akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym „Strzegowa” macie Państwo pewność rzetelności i precyzji dokonanej weryfikacji i pozostałych badań, dla prawidłowej oceny bezpieczeństwa oraz czystości kosmetyków. Wykonujemy również badania mikrobiologiczne wody.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA" w Ostrzeszowie
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski