Hasło ozakresie badań

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE KOSMETYKÓW

Badania mikrobiologiczne kosmetyków mają na celu dokładną ocenę ich czystości pod względem obecności niebezpiecznych dla człowieka drobnoustrojów – w szczególności mezofilnych, gdyż optymalną dla ich rozwoju jest temperatura ciała człowieka.

Największe prawdopodobieństwo mikrobiologicznego skażenia wykazują kosmetyki naturalne, kosmetyki o dużej zawartości wody, produkty do okolicy oczu oraz kosmetyki dla dzieci.

Pełne badanie czystości mikrobiologicznej obejmuje również test obciążeniowy kosmetyków. Pozwala to na ocenę skuteczności użytych substancji konserwujących, które między innymi mają chronić produkt przed pojawieniem się bakterii i grzybów w trakcie używania produktu przez konsumenta.

Laboratorium „STRZEGOWA” Ostrzeszów wykonuje następujące oznaczenia mikrobiologiczne kosmetyków:

Lp. Tytuł Nr normy/
procedury
Rodzaj metody A/NA
1. Wykrywanie obecności Candida albicans PN-EN ISO 18416:2016-01 NA
2. Wykrywanie obecności Pseudomonas aeuroginosa PN-EN ISO 22717:2016-01 A
3. Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus PN-EN ISO 22718:2016-01 A
4. Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych Liczba mezofilnych bakterii tlenowych PN-EN ISO 21149:2017-07 A
Ogólna liczba drożdży i pleśni PN-EN ISO 16212:2017-08 NA
5. Wykrywanie obecności Escherichia coli PN-EN ISO 21150:2016-01 NA
6. Test obciążeniowy
PN-EN ISO 11930:2012/AP1:2017 NA

A – metoda akredytowana, NA – metoda nieakredytowana

Badania mikrobiologiczne wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określania procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzenia badań laboratoryjnych (Dz.U. nr 9 z 2003 r. poz. 107), w celu określenia stopnia czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych. Mają one na celu stwierdzenie czy dany kosmetyk nie zagraża zdrowiu ludzkiemu pod względem czystości mikrobiologicznej zgodnie z kryteriami zawartymi w w/w rozporządzeniu.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA"
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski