Hasło ozakresie badań

Badanie kompatybilności polega na sprawdzeniu interakcji: masa-opakowanie w otoczeniu działających na nie warunków środowiska w celu sprawdzenia ich zgodności.

Kompatybilność opakowania z produktem zależy głównie od rodzaju tworzywa, z którego wykonane jest opakowanie. Opakowanie musi być kompatybilne z kosmetykiem – oznacza to, że żaden składnik danej masy kosmetycznej nie wpływa negatywnie na opakowanie i odwrotnie, czyli składniki opakowania nie wchodzą w reakcje z masą. Opakowanie nie może wywierać wpływu na skład masy, jej barwę, zapach, lepkość. Wzajemne oddziaływanie materiału opakowaniowego i masy kosmetyku jest weryfikowane na podstawie testów kompatybilności, które polegają na sprawdzeniu interakcji masa/opakowanie w różnych warunkach temperaturowych. Badania kompatybilności to testy przyspieszonego starzenia opakowania z masą, mają one na celu sprawdzenie czy dany produkt może mieć podany przez producenta termin ważności.

Kolejnym badaniem jest określenie stabilności, czyli oznaczenie stałości, trwałości, niezmienności składu, cech i właściwości  produktu w danych warunkach otoczenia. Termin trwałości odnosi się do czasu, w którym kosmetyk przechowywany we wskazanych przez producenta warunkach, zachowuje swoje właściwości fizykochemiczne i pozostaje bezpieczny dla zdrowia konsumenta. Do oceny właściwości fizykochemicznych masy należą m.in.: zapach, barwa, i konsystencja, a do kontroli czystości mikrobiologicznej – liczba bakterii tlenowych mezofilnych, wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oraz Candida albicans.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZESpółka Wodna "STRZEGOWA"
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Projekt i realizacja JAKO Jakub Kosmalski